همیشه نقطه ضعفی وجود دارد؛
حتی اگر رویین‌تن باشیـم

ما برآنیم که کسب‌وکار شما را امن‌تر کنیـم

راه‌حل نهایی دغدغه‌های امنیتی شما

سامانه شناسایی و پاسخ نقاط انتهایی

( EDR )

شناسایی و برطرف کردن تهدیدات در نقاط انتهایی

بیشتر بدانید

سامانه مدیریت دسترسی ممتاز

( PAM )

تامین امنیت حساب‌های کاربری ممتاز

بیشتر بدانید

سامانه مدیریت صدور مجوز اجرای فایل

( EMS )

کنترل سطح دسترسی به فایل‌ها و دستگاه‌های متصل به سیستم

بیشتر بدانید

راهکارهایی برای دنیایی امن‌تر

مرکز عملیات امنیت

( SOC )

رصد تجهیزات سازمان و دفاع از آن در برابر تهدیدات

بیشتر بدانید

تیم قرمز

( RedTeam )

پیاده‌سازی حمله‌های شبیه‌سازی‌شده به سازمان‌ها و شناسایی نقاط نفوذ و برطرف کردن آن‌ها

آزمون نفوذ

( PenTest )

ارزیابی امنیتی و شناسایی آسیب‌پذیری‌های امنیتی شبکه و برنامه‌های کاربردی

بیشتر بدانید

حاکمیت، مدیریت ریسک و انطباق

( GRC )

تدوین استراتژی‌های امنیتی برای حفظ دارایی‌های سازمان

بیشتر بدانید

شکار تهدیدات

( Threat Hunting )

جستجوی فعال برای شناسایی تهدیدات سایبری بالقوه

بیشتر بدانید

پاسخ به تهدیدات

( Incident Response )

انجام تحقیقات پس از وقوع حمله و شناسایی منشاء آن

بیشتر بدانید

اسپارا معتمد شماست